Üfleyiciler

ÜfleyicilerHavalandırma ve iklimlendirme tesisatlarında işin en önemli kısmı; hava kanalları tarafından mahale ulaştırılan işlenmiş havanın en uygun bir şekilde üflenmesidir. Havanın kontrolünün yapılabilmesi, uygun bir sistemin kurulabilmesine bağlıdır. Çünkü; işlenmiş havanın mahalle üflenmesi kadar, mahaldeki istenmeyen bayatlamış havanında aynı şekilde, çevrede kötü etkiler bırakmadan atılması gerekmektedir.

Havanın mahale üflenmesinde istenilen konforun sağlanabilmesi için, yapının mimari konumu da çok önemlidir.İyi tanzim (dizayn) edilmemiş bir mimari yapıda, iyi bir hava iletim kanalı yerleştirmek oldukça zordur.Hava üflemede, mahalin hava şartlarına etki ederken, mahalin kullanım amacına göre, görünüm ve estetiğin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Santralden mahale enerji taşıyan akışkan olarak basılan hava, içeriye değişik usullerle üflenmektedir.Havanın mahaldeki dağılımı, havanın hızı ve üfleyici (menfez) ağzının yapı şekline bağlıdır.

Üfleyiciler iklimlendirilecek mahalin görünümünü ve estetiğini bozmaması için, hoş ve zarif görünümlü olmalıdırlar.İklimlendirme başlı başına bir konfor tesisatı demektir.Üfleyicilerin de mutlaka bu konforu tamamlayan kısımlar olması gerekir.Her türlü konfora haiz olan bir mahalde görünümü hoş olmayan bir üfleyici düşünülemez.

Mahallerde iyi bir hava dağıtımı sağlamak için;

a. Üfleme ve emme hava ağızlarının uygun ve doğru ölçüde seçilmiş olması,
b. Hava dağıtım etkenlerinin (havanın hızı, basıncı, sıcaklığı vb.) iyi belirlenmesi,
c. Mevcut sistemlerin problem oluşturan kısımlarının kaldırılması,
d. Havanın iyi bir şekilde dağıtılmasını etkileyecek diğer faktörlerin (fan çalışma rejimi, yük değişimi gib) iyi tespit edilmesi,
e. Değişik hava dağıtım şekillerinin uygulanmasından elde edilen neticenin iyi değerlendirilmesi,
f. Hava dağıtım elemanlarının işe başlamadan doğru seçilmiş olması,
g. Üfleyici ağızlarının doğru projelendirilmesi
hususları önemle dikkate alınmalıdır.
Üfleme havası hız ya da debisinin iyi seçilmemesi durumunda insanlara rahatlık yerine huzursuzluk vereceğinden, özellikle hava üfleme hızlarının uygun seçilmesi gerekir.