Tek Kanallı İndüksiyonlu Sistemlerin Çalışma Prensibi

Tek Kanallı İndüksiyonlu Sistemlerin Çalışma Prensibi

Serin hava debisi iklimlendirilecek olan binanın içine veya dışına yerleştirilen tek veya çok bölgeli bir santral içinde koşullandırıldıktan sonra dairesel enkesit alanlı kanallar aracılığı ile 10 m/s ile 20 m/s aralığında değişen hayli yüksek bir hızla endüktör adıyla da tanımlanan indüksiyon menfezlerine gönderilir.Serin hava bu menfezlerin içinde indüksiyon olayının etkisiyle yapı içi hacimlerinden emilen ve bu yüzden daha sıcak olan emme havasıyla yani iç hava ile karışır.Karışım havası daha sonra ortam termostatı tarafından belirlenen değişken debi değişken sıcaklık koşullarında iklimlendirilecek olan hacimlere püskürtülür.

Santralde koşullandırılan ve dış hava ile çevrim havasının yani iç havanın karışımından oluşan primer ya da birincil hava debisinin çıkış sıcaklığı her bölgenin maksimal ısıtma yükünü ya da aynı anlamı taşımak üzere maksimal serinlik gereksinimini karşılayabilecek ölçüde düşük olmak zorundadır.Bir bölgenin ısıtma yükü maksimal düzeyine eriştiği zaman bu bölgeye hava püskürten indüksiyon menfezi maksimal serin hava debisi ile çalışır.Bir bölgenin ısıtma yükü ve dolayısıyla soğutma gereksinimi azalınca bu bölgeye hava püskürten indüksiyon menfezi indüksiyon olayının etkisiyle yani endükleme yoluyla bölge içinden yeterli miktarda iç hava alır, böylece bölgeye öncekine oranla daha sıcak olan bir hava debisinin püskürtülmesi imkanı sağlanır.Püskürtme havasının sıcaklığı ile debisi bir ortam termostatının denetiminde yapı içi hacimlerinin entalpi yani ısıtma ve soğutma yüklerine bağlı olarak ayarlanır.

Isıtma yüküne sahip olmalarından ötürü az veya çok ölçüde serinletilmesi gereken merkezi konumlu iç hacimler için yapı içi ortamından emilen indüksiyon havasının veya tavan lambalarının soğutulması amacıyla emilen ve sonradan indüksiyon havası biçimine dönüşen iç hava debisinin sıcaklığı püskürtme sıcaklığının ayarlanmasına yeterli olur.Ancak çevresel konumlu dış hacimlerin söz konusu olması halinde ve özellikle kış mevsiminde soğutma yüklerinin karşılanabilmesi için indüksiyon menfezlerine ısıtma bataryalarının yerleştirilmesi zorunluluğu doğar.Bu bataryalar doğrudan doğruya santralden gelen primer ya da birincil ana hava debisinin ısıtılması görevini üstlenirse yapı içi hacimlerinden indüksiyon yoluyla emilen ikincil nitelikteki indüksiyon debisi ısıtılmaz.Bunun yerine indüksiyon havasının santralden gelen birincil hava debisiyle henüz karışmadan önce ısıtılması da olanaklıdır.Bu durumda bu kez santralden gelen birincil hava debisi ısıtılmaz.Bu debinin iklimlendirme santralinde nemlendirilmesi gerekir.