Tek Kanallı Değişken Hava Debili Sistemler

Tek Kanallı Değişken Hava Debili Sistemler

Benzer şartlara sahip ve ofis tipi çoklu bağımsız alanlardan oluşan binalar için, teknik olarak en uygun çözümlerin başında tek kanallı değişken hava debili sistemler gelmektedir. Bu sistemde klima santrali ihtiyaç olunan en düşük sıcaklığı temin edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Mahal soğutma yükünde, dış şartlar veya iç yük değişimleri nedeniyle oluşacak değişimlere sistemin adapte edilmesi; besleme havası miktarını debi kontrol damperleri vasıtasıyla değiştirmek suretiyle yapılmaktadır. Hava debisindeki kısma miktarı mahalde ihtiyaç duyulan taze hava miktarının değeriyle sınırlanmaktadır. Bu oran yüzde 25 seviyelerine kadar inmektedir. Sistemde yükler değiştiğinde hava debiside değişecektir. Bu debi değişimine klima santrali fanları da adapte olmalıdır. Bu amaca yönelik olarak, sistem statik basınç düşümüne duyarlı çalışan invertör kumandalı değişken debili fanların kullanılması gerekecektir.

Tek kanallı değişken hava debili sistemlerde lokal mahal ısıtıcıların kullanımı vasıtasıyla, farklı zonlara adaptasyon daha uygun biçimde gerçekleştirilebilir. Bu durumda sistem hem değişken hava debili ve hem de değişken hava sıcaklıklı sistem olarak adlandırılmaktadır. Sistem prensip incelersek besleme kanal kollarında lokal ısıtıcının yerleştirilmiş olduğunu düşündüğümüzde sistem çalışma prensibi anlaşılacaktır. Bu tip sistemde ek gelen ısıtıcı üniteler ve kontrol mekanizmaları sistem ilk yatırım maliyetini kısmen artıracaktır.