Taze Havayla ve Evaporatif Soğutma

Taze Havayla ve Evaporatif SoğutmaDış ortam havası fan yardımıyla, ıslak ve sürekli nemlendirilen ahşap talaşı özlü ped içinden geçirilmesi suretiyle, evaporatif olarak soğutulmaktadır.Soğutulan bu hava aynı fan yardımıyla soğutma yapılacak mahale gönderilmektedir.Bu suretle dış hava sıcaklığı 7-8 °C düşebilmektedir (30 °C ve %60 bağıl nem şartlarında). Buharlaşma gün boyunca çevremizde vuku bulmaktadır.Nispeten kuru hava, çeşitli ağaç talaşlarından yapılan ıslak ve sürekli nemlendirilen pedler üzerinden geçerken nem absorbe etmektedir.Su içinde sıvı halde bulunan bu nem kütlesi hava içinde absorbe olurken, aynı zamanda buharlaşarak gaz haline gelmektedir.

Birbiriyle temas halindeki su ve havanın buhar basınç ve sıcaklıkları denge durumuna gelmeye çalışmaktadır.Buharlaşma gizli ısısı çevre ortamı olan kuru havadan çekilmekte ve böylece hava nemlenirken sıcaklığıda düşmektedir.Soğutucu içinde eksilen su ise, sirkülasyon pompası ve dolaşım sistemi vasıtasıyla ağaç talaşı özlü pedler üzerine sürekli verilmektedir.Dış hava yaş termometre sıcaklığı, mahali soğutacak olan besleme havası sıcaklığından daha düşük ise o mahal için teorik olarak evaporatif soğutma kullanmak mümkündür.

Dış hava sıcaklığı mahal havası sıcaklığından daha düşükse, taze hava ile mahal soğutulabilmesi mümkündür.Dış hava ile soğutmada PLC tip kontrol mekanizmasıyla ve damperlerin ayarlanması suretiyle % 0 le % 100 arasında taze hava miktarı ayarlanabilmektedir.Burada ön koşul mahal kullanıcılarının sayısı ve bunlar için gerekli minimum hava debisi olmaktadır.Uygulamalarda genellikle 15 °C ile 20 °C sıcaklıklar arasında taze hava damperi tam açık pozisyonda ayarlanmaktadır.Diğer tüm durumlarda taze hava ile geri dönüş havası belirli oranlarda karıştırılmak suretiyle yeniden mahale verilmektedir.