Ses ve Titreşimin Ölçülmesi

Ses ve Titreşimin ÖlçülmesiSES ÖLÇÜM CİHAZLARI

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki ses düzeyi ölçümlerinin büyük çoğunluğu, filtre takılmış, pille çalışan, elde taşınan ses seviye ölçerlerle yapılabilir.Ölçer istenilen bir yerdeki Lp değerini ölçmek ve göstermek için bir mikrofon, iç elektronik devreler ve okuma göstergesinden oluşur.En kullanışlı ölçerler yükse (Tip 1) veya orta (Tip 2) hassasiyette; lineer, A ve C ağırlıklı ortalama alma devresi bulunan;merkez frekansları 31 Hz değerinden 8000 Hz değerine kadar oktav bandları filtreleri olan ve ses düzeyi dalgalanmalarını gösterebilecek ibreli veya sıvı kristal sayısal göstergeli olanlardır.Bazı üreticiler el tip ölçerlere 1/3 oktav bandı filtreleri de ilave etmişlerdir.Oktav veya 1/3 oktav bandı filtreleri olmayan ses düzeyi ölçerleri, rahatsız eden gürültü frekans içeriği hakkında sınırlı bilgi verirler.

SES ÖLÇME YÖNTEMLERİ

Bir odadaki ses spektrumunu belirlemede veya bir gürültü şikayetini giderme çalışmasında genellikle 31 Hz değerinden 4000 Hz değerine kadar olan aralıkta oktav bandlarında Lp (ses basınç seviyesi) değerlerini ölçmek gerekir.Tonal gürültü veya gürüldeme sesi şikayetinin olduğu yerlerde, gürültünün daha dar frekans bandlarını ayırt edebilme kabiliyeti nedeniyle 1/3 oktav bandı ölçmeleri önerilir.

Özel bir ekipman parçasından veya ekipman grubundan yayılan gürültünün ölçülmesi, bu özel duruma özgü bir ölçme planı hazırlanmasını gerektirir.Bazen özel bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) cihazının bir elemanından kaynaklı gürültü, diğer kaynaklardan yayılan ve durdurulamayan, örneğin taşıt trafik gürültüsü veya bazı iş makineleri gürültüsü gibi, arka plan gürültüsünün mevcut olduğu şartlarda ölçülmek zorundadır.Sadece seçilen ekipmanın ses düzeyini belirlemek, iki ölçme yapılmasını gerekli kılar.

Birinci ölçümde HVAC cihazı çalışırken arka plan gürültüsü ile birlikte ses düzeyi ölçülür.İkinci ölçümde ise HVAC cihazı durdurularak, sadece arka plan gürültüsü düzeyi ölçülür.Bu durum ile, örneğin bir soğutma kulesinden yayılan sesin bir mahal çevresinde yarattığı gürültünün yerel gürültü yönetmeliklerini sağlayıp sağlamadığını belirlerken karşılaşılabilir.