Psikrometrik Diyagramda Bilinmeyen Özelliklerin Bulunması

Psikrometrik Diyagramda Bilinmeyen Özelliklerin Bulunması

Hava üzerinde herhangi bir termodinamik işlem yapabilmek için, önce havanın sahip olduğu mutlak termodinamik özelliklerin iyi ve doğru olarak bilinmesi gerekir. Söz konusu bu özellikler daha önce de belirtildiği gibi; havanın kuru termometre sıcaklığı, yaş termometre sıcaklığı, bağıl nemi, özgül nemi, yoğunluğu, çiy noktası sıcaklığı ve entalpisi olarak bilinmektedir.

Bu nedenle, Psikrometrik diyagramda havanın bilinen bu yedi özelliği üzerinde termodinamik işlemler yapılmaktadır. Bunun için de önce havanın Psikrometrik Diyagram üzerinde mutlak yerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, elde bulunan havanın bilinen iki özelliğinden hareketle, havanın diyagram üzerinde sahip olduğu bütün termodinamik hususiyetlerin bulunması mümkün olmaktadır.

Hava üzerinde gerekli bilgilere Psikrometrik Diyagram yardımı ile sahip olmanın en pratik yolu; eğer elde iki adet oda termometresi varsa, bu termometrelerden birinin haznesine ıslak bez sarılır ve iki termometre yan yana tutulup, hafifçe sallanarak ıslak bez sarılan termometrenin haznesi etrafındaki havanın doygunluk sınırına gelmesi sağlanır.