Pasif Soğutucu Gaz Borulu Sistem

Pasif Soğutucu Gaz Borulu Sistem

Bu sistem bakır boru demetlerinden oluşmaktadır.Her bir boru soğutucu akışkan ile doldurulmuş ve iki ucu kapatılmış durumdadır.Bakır boruların yarısı egzos kanalı içine gömülü diğer yarısı ise taze hava besleme kanalı içinde bulunmaktadır.Sıcak egzos havası sıvı haldeki pasif akışkanın bulunduğu boru kısmından geçerken buradaki akışkan ısınacak, buharlaşacak ve genleşerek taze hava huzmesi içindeki soğuk olan boru kısımları içine doğru girecektir.Taze hava besleme havası, ısınmış ve buhar halindeki pasif gazdan ısı çekerek ısınacaktır.Pasif gaz ise, ısı verdiğinden yoğuşarak sıvı hale geçecek ve tekrar egzos havası huzmesi arasındaki boru kısmına geri dönecektir.

Kapalı sistem içinde bulunan pasif gazın yoğuşma ve buharlaşması prensibine dayanan sistem, bu nedenle oldukça etkin bir ısı transfer oluşturabilmektedir.Pompa motor gibi ekipmanlar gerektirmez dolayısıyla temizlik ve bakımı kolaydır.Ancak bu bölümde kanalların birbirine bitişik yapılmaları gerekir.Sıcaklık farklarının az olduğu sistemlerde istenen sonucu vermeyebilir.