Mahale Hava Üfleme Uzaklığı

Mahale Hava Üfleme UzaklığıHava üfleme uzaklığının bilinmesi; üfleme ağızlarının (menfezlerin) yerleştirilme mesafeleri bakımından önemlidir.Kullanım amacına göre, üfleme ağızlarından belli uzaklıklarda, havada belli hızlar aranır.Bunun yanında; eksenel hızın 0,5 m/s azalması durumunda toplam hava debisinde önemli miktarda azalma olur.

(Yarıklardan Serbest İzoterm Düz Üfleme)

Sonsuz uzaklıktaki yarık üfleme ağızlarında eksilen taraf genleşmesi nedeniyle eksenel hız yuvarlak çıkışlı üfleyicilerden oldukça az üfleme uzaklığına sahip olurlar.

(Duvarlardan Tavana Yakın Düz İzoterm Üfleme)

Hava üfleme ağzı doğrudan tavanın altında bulunuyorsa, hava hüzmesi serbest genişleyemez.Düz duvardan üflemede hız şekli bir aynaya dayanmış cismin görüntüsü gibidir.

(İzoterm Olmayan Yatay Üfleme)

Oda sıcaklığı ile üfleme havası sıcaklığının farklı olduğu sistemler izoterm olmayan sistemlerdir.Üfleme havasının sıcaklığı mahal havasından soğuk ya da daha sıcak ise; yükseklik değişmelerinde duruma göre hava hüzmesi ya yükselir ya da düşer.
Serbest üflemenin üfleme uzaklığında bir değişme olmaz.Yapılan çeşitli deneyler sonunda çevre hava sıcaklığı 20°C olur.Yarık üflemelerinde ise, daha pratik yoldan, eldeki verilere göre hava üfleme uzaklığını bulabilmek için geliştirilen menfezlerden faydalanmak da mümkündür.