Klima Sistemlerindeki Otomatik Kontrol Sistemleri

Klima Sistemlerindeki Otomatik Kontrol SistemleriDIŞ HAVA KONTROLÜ – Minimum Dış Hava

Dış hava kontrolü için en basit metot besleme fanı çalıştığında minimum dış hava damperini açmaktır. Bu iki konumlu bir kontrol olup, sistem için gereksinim duyulan minimum taze hava almayı veya egzoz düzenlemesini sağlar. Bu yöntemde taze hava damperi ve kanalı sistemin ihtiyaç duyduğu minimum taze hava miktarına bağlı olarak seçildiğinden, dış havanın uygun olduğu koşullarda daha fazla miktarda dış hava kullanımına izin vermez. Bu durum bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir, fakat bu yöntem oransal termometre damper motorlarıyla yapılırsa bu sakınca ortadan kalkar.

Dış Hava Ekonomi Çevrimi

Sabit miktarda dış hava kullanıldığında, dış hava sıcaklığının serin olduğu zamanlarda soğutucunun çalıştırılmasının gerektiği bazı zamanlar olabilir. Bu gereklilik hava sıcaklığı tarafından kontrol edilen dış, dönüş ve tahliye damperli sistemlerde ekonomi çevrimi ile ortadan kaldırılabilir. Dış hava kış sıcaklığı dizayn değerinde iken, dış hava damperi ve egzoz damperleri genelde minimum açık pozisyondadır (havalandırma ve egzos ihtiyacının belirlediği oranda), ve dönüş damperi ise daha fazla açıktır.

Dış hava sıcaklığı arttıkça, karışım havası termostatı, karışım havası sıcaklığını sabit seviyede tutmak için yavaş yavaş dış hava damperini açar. Dönüş ve tahliye damperleri karşılıklı olarak buna göre kendilerini ayarlarlar. Genelde 10°C ve 16°C gibi bazı dış hava sıcaklıklarında %100 dış hava sağlamaya devam ettiğinde ve 21°C ile 24°C’ye geldiğinde dış hava termostatı soğutma yükünü azaltmak için sistemi minimum dış hava alacak şekilde tekrar konulmalıdır. Birçok dış hava kontrol sistemlerinde fan çalışmadığında dış hava damperi kapansın diye besleme fanından bir kilitleme sağlanır.

Selenoid röle, pnömatik damper motorlarına giden besleme havasının akışını keser. Ekonomi çevrim kontrolünün başka yöntemleride vardır.