Klima Sistemlerinde Temel Terimler

Klima Sistemleri Temel Terimler

Basınç: Katı sıvı ve gaz şeklindeki maddeler tarafından yüzeye etki eden güçtür.Genelde basınç birimleri kg veya bar gibi terimlerle kullanılır.

Vakum: Kapalı bir yerin içerisindeki kuvvetin,atmosfer kuvvetinden düşük olması durumudur.
Isı:Bir enerji türüdür, ünitesi kaloridir genelde de (kcal) olarak kullanılır.Avrupada kullanılan birim sistemi ise (W) üst birimi ise (KW) olarak kullanılmaktadır.

Sıcaklık: Isı etkisi ile değişebilen bir durumdur.Basınç ile arasında doğru ilişkiye sahip bir orantı vardır.Her basınç artışında sıcaklıkta artar.

Serinletme: Bir yerdeki ısı alınarak o ortamdaki hava sıcaklığının düşük seviyeye indirilmesine serinletme denir.
Serinletme sistemi:Bu sistemde kullanılan gazların, sıvı bir halden gaz haline geçişi sırasında , o alandan ısı alması ile ortam sıcaklığının düşürülmesi olayına dayanır.