Kapalı Tip Su Soğutma Kuleleri

Kapalı Tip Su Soğutma Kuleleri

Bu tip su soğutma kuleleri, soğutulması düşünülen kondenser suyu yada proses suyunun su soğutma kulesi içerisindeki genellikle boru demeti şeklinde dizaynı edilmiş serpantinler içerisinde kapalı devre olarak dolaştırıldığı kulelerdir.

Su soğutma kulesi içindeki bu serpantinler çelik borulu veya alüminyum olarak yapılabilir. Aslında prosesin ihtiyacı olan su kapalı devre dolaşırken ayrıca atmosfere açık olan boru demeti üzerine hava ile soğutulmakta olan kule suyu dökülmektedir. Bu surette kapalı devre dolaşmakta olan proses suyu soğutulmaktadır. Kule suyu bir pompa kule havuzundan emilerek kulenin üst kısımından boru demeti üzerine dökülmektedir.

Bu tip kulelerin en büyük avantajlarından biri proses tarafındaki suyun özellikle plakalı eşanjör uygulamalarında atmosfere açık olmaması nedeniyle temiz kalabilmesi, gerektiğinde özellikle tüm sezonlarda kesintisiz soğutma gerektiren hallerde gerektiğinde soğutucu akışkan ve kompresör aracılığı ile soğutma sistemlerinin devreden çıkarılarak tamamen veya kısmen bedelsiz soğutma yapılmasına imkan tanınması gibi avantajlar sayılabilir. Dezavantajlarından biri ise ilk yatırım maliyetinin yüksekliğidir.

Kapalı tip su soğutma kuleleri arasında diğer özellikler tamamen aynı olmak üzere, kapalı devre serpantin üzerinden cebri havanın geçmediği ve kule soğutma suyunun üzerine döküldüğü dolgu malzemeleri mevcut olan modelleri de vardır. Bu tip kulelerde hava dolgu malzemesinden geçerek atmosfere atılırken bir pompa ile kule havuzundan emilen kule soğutma suyu tekrar dolgu malzemesi üzerine dökülerek soğutulmakta ve bu soğutulan su kapalı devre serpantin üzerinde geçerek tekrar ısınarak kule havuzuna dönmektedir.