Isı Değiştiriciler

ısı değiştiriciler

Isı Değiştiricileri; teknikte kullanılan farklı sıcaklıklara sahip iki akışkanın ısı alış verişlerini sağlayan cihazlardır. İki ortam arasında kütle geçişini engelleyen, fakat ısı taşınımına müsait olan katı metallerden yapılmış yüzeyler bulunmaktadır. Özellikle; hava ısıtıcıları ya da soğutucuları, soğutma sistemlerinde kullanılan yoğuşturucular, bacalara konan ısı geri kazanım cihazları gibi cihazlar ısı değiştiricilerinin başlıca uygulamalarını teşkil eder.

Isıtıcı ya da soğutucu akışkanın akış şekline göre aynı yönlü paralel akımlı, zıt yönlü paralel akımlı ve çapraz akımlı olmak üzere üç çeşit ısı değiştirici vardır.

Paralel Akım Isı Değiştiricisi

Paralel akım ısı değiştiricilerde, sıcak ve soğuk akışkanın her ikisi de aynı yönde akmaktadırlar. Akışkan ve sıcaklığında girdiği ısıtma ya da soğutma yüzey alanını yalayarak ısı değiştiriciyi ve sıcaklıklarında terk etmektedir.

Zıt Akım Isı Değiştiricisi

Sıcak akışkanla soğuk akışkanın karşılıklı zıt yönde aktığı ısı değiştiricilerine zıt akımlı ısı değiştiricileri denir.

Çapraz Akım Isı Değiştiricisi
Sıcak ve soğuk akışkanın çapraz doğrultuda aktığı ısı değiştiricilerine çapraz akım ısı değiştiricileri denir.