İklimlendirme ve Su Soğutma Kuleleri

İklimlendirme ve Su Soğutma Kuleleri

Su soğutma kuleleri, soğuk depo uygulamaları, endüstriyel ve konfor klima uygulamaları ve termik elektrik santralleri kondenser soğutma suyunun ve endüstride kullanılan proses suyunun kapalı devre soğutulması için kullanılan cihazlardır.

Eskiden ortaya çıkan atık ısıyı uzaklaştırmak için, çevredeki bir kaynaktan veya mevcut su şebekesinden alınan su, ısının ortaya çıktığı yerden geçirilerek, ısınması sağlandıktan sonra tekrar çevreye atılmaktaydı. Ancak çevre sularının kullanılması ekolojik dengeyi bozduğundan ve satın alınan suyun gün geçtikçe daha pahalıya mal olması sebebiyle bu tip uygulamalar yerini soğutma kulelerine bırakmıştır.

Sistem içinde ısınan suyu soğutmak için hava soğutmalı ısı eşanjörleri de kullanılabilir ancak bu tip uygulamalarda ilk yatırım maliyeti ve fan elektrik enerjisi tüketimi çok yüksek olmaktadır. Bu tip problemlerin birçoğuna daha ekonomik çözüm su soğutma kuleleridir.

Soğutma kulelerinin çalışma prensibi ısı ve kütle transferinin birlikte olmasına dayanır. Kulede soğutulmak istenen su, genel olarak kulenin üst kısmından ince zerrecikler halinde püskürtülür. Kule içinde suyun hava ile temas yüzeyini arttırmak için ahşap veya plastikten yapılmış dolgu maddeleri kullanılır. Soğutma kulesinde çevre havası ile temas eden suyun bir kısmı buharlaşır ve sıcaklığın düşmesine neden olur. Buharlaşma nedeniyle havanın içerisindeki nem miktarı artar. Bu yöntemle su en fazla ideal olarak çevre havasının yaş termometre sıcaklığına kadar soğutabilir.

Kule ne kadar etkiliyse yaş termometre sıcaklığına o kadar yaklaşılabilir.Kule çıkışındaki su sıcaklığı ile kule girişindeki havanın yaş termometre sıcaklığındaki farka yaklaşma sıcaklığı denir.