İklimlendirme ve Hava Koşullandırma Santrali

İklimlendirme ve Hava Koşullandırma Santraliİklimlendirme akışkanı olarak kullanılan havanın koşullandırılması işlemiyle yükümlü olan tek bölgeli iklimlendirme veya hava koşullandırma santralleri herbirinin kendine özgü bir görevi bulunan ve iklimlendirilecek olan bina içinde santral mahalli olarak öngörülen yerde montajı yapılan belirli sayıda kasadan veya üniteden oluşur.

Bu kasalar veya üniteler metalik yapılı olabildiği gibi bina duvarları şeklinde örme ya da betonarme olarak da gerçeklenebilir.Hatta karma bir yapım yönteminin benimsenmesi de olanaklıdır.Santrali oluşturan elemanların görevi aşağıdaki gibidir.

KARIŞIM ODASI: Dış ortamdan alınan dış hava ile yapı içi ortamından alınan çevrim havası ya da iç hava bu oda içinde karıştırılarak bir karışım havası oluşturulur.Karışım havasının kapsamında bulunan iç hava ile dış hava oranları motorlu hava damperleri aracılığı ile ya elle ya da otomatik olarak kendiliğinden ayarlanır.
ÖN HAVA FİLTRESİ: Hava koşullandırma prosesleri zincirinin ilk basamağı budur.Karışım odasından çıkan hava debisi ilkin bu elemandan geçirilmek suretiyle bileşimindeki kirli ürünlerden arındırılır.

HAVA FİLTRESİ: Karışım havasının asıl temizlik işlemi bu eleman tarafından gerçekleşir.Bu filtrenin kirlilik durumu bir diferansiyel basınç duyargası aracılığı ile denetim altına alınabilir.

ÖN ISITMA BATARYASI: Kışın karışım havasının bir ön ısıtma işleminden geçirilmesi gerekli olur.Ön ısıtma işleminin gerçekleşmesi için kanatlı borulardan oluşturulan ve genellikle bir sıcak su çevrimi aracılığı ile beslenen ısıtma bataryalarından ya da ısıtma serpantinlerinden yararlanılır.

NEMLENDİRİCİ: Karışım havasının nemlendirilmesi amacıyla yıkayıcı deyimiyle de anılan bir ya da birkaç sıralı su pülverizatörlerinden veya su fıskiyelerinden istifade edilir.Hava debisine kapılarak sürüklenen su damlacıklarının tutulması için nemlendiricinin çıkış kesimine bir damla tutucu yerleştirilmesi gerekir.

SOĞUTMA BATARYASI: Yaz mevsiminde karışım havasının soğutulmasına gerek vardır.Bu amaçla borularında soğuk suyun dolaşım yaptığı bir soğutma bataryasından ya da soğutma serpantininden yararlanılır.

EK ISITMA BATARYASI: Karışım havasının mahal termostatı tarafından denetim altında tutulan sıcaklık derecesine erişilinceye değin ısıtılması amacıyla gerek yaz gerekse kış işletmesi sırasında bu ek ısıtıcıdan istifade edilir.

ÜFLEME VEYA PÜSKÜRTME VANTİLATÖRÜ: İklimlendirme akışkanı olarak kullanılan havanın iklimlendirilecek olan yapı içi hacimlerine kadar ulaştırılması için üfleme veya püskürtme vantilatörlerinden yararlanılır.Vantilatörlerden yayınan gürültünün yapı içi ortamlarına kadar iletilmesinin olabildiğince önlenmesi için vantilatör bağlantılarının körük biçiminde esnek manşetler şeklinde gerçekleşmesi gerekir.