İklimlendirme Santrallerinde Nemlendirme ve Püskürtme Üniteleri

İklimlendirme Santrallerinde Nemlendirme ve Püskürtme Üniteleri

Nemlendirme Ünitesi: Roof top ya da çatı tipi iklimlendirme santrallerinde bir nemlendirme ünitesinin öngörülmesi de mümkündür. Ancak don tehlikesinin varlığı yüzünden nemlendirme işleminin buhar aracılığı ile gerçekleşmesi gerekir. Havanın nemlendirilmesi zorunlu ise genellikle benimsenen yöntem bu işlemin santral çıkışında, püskürtme kanalının mahal içine girdiği bölgede yapılmasıdır. Don tehlikesi bu yolla tümüyle ortadan kaldırılabilir.

Püskürtme Ünitesi: Havanın iklimlendirilecek olan mahallere üflenmesi ya da püskürtülmesi amacıyla öngörülen bu ünitede serbest emişli santrifüj tip bir püskürtme vantilatörü bulunur. Bu vantilatörler genellikle çift hızlı bir elektrik motoru ve V kayışları aracılığı ile devitilir. Kışın mahaller ısıtılırken ve geceleri ya da haftasonlarında tesisat düşük debi altında çalıştırılırken daha küçük olan hız değerinden yararlanılır. Püskürtme ünitesi ile yapı içinde öngörülen hava dağıtım kanalı arasındaki bağlantı körük biçimli esnek manşetler aracılığı ile gerçekleşir. Bu bağlantı körükleri iklimlendirme santralinin içinde bulunan vantilatörlerle kompresörlerden kaynaklanan gürültülerin yapı içine zayıflamış bir şekilde iletilmesini sağlar.