İklimlendirme Filtre Kurutucu

İklimlendirme Filtre Kurutucu
Soğutma sistemlerindeki arızaların %80’i doğrudan veya dolaylı yoldan sisteme dahil olan nem veya sudan kaynaklanmaktadır.Yani sistemde nemin olması sakıncalıdır.Sistemde dolaşan nem yada su sisteme çeşitli zararlar verir.Bunları açıklayacak olursak;

-* Genişleme aparatında (TXV ve kılcal vs.) suyun donarak akışı engellenmesi,
-* Metal korozyonu,
-* Bakır kaplama olayı,
-* Kimyasal zincirleme reaksiyonları başlatıp devam ettirmesi,

Bu sebeple, önce nem’in soğutma sistemine girmesi önlenmeli, girmişse süratle atılmalı sistemde kalan veya çalışma esnasında sonradan giren nem de derhal tutulmalıdır.Bu sonuncu önlemin sağlanması filtre-kurutucu adıyla tanımlanan elemanlarla yapılmaktadır.

Bir Filtre-kurutucudan beklenen görevler;

a) Su-nem’i tutmak,
b) Asit’i tutmak,
c) Talaş, kaynak çapağı, tortu, vs. gibi pislikleri tutmaktır.

Kurutucular kullanım yerlerine göre sıvı hattı filtre kurutucuları ve emiş hattı filtre kurutucuları olmak üzere iki çeşittir.Kompresör emiş tarafına konulan filtre-kurutuculardan farklıdır.Emiş hattı filtre kurutucuları, geçen akışkanın gaz halde oluşu ve emiş borusu çaplarının büyük olması nedeniyle, bağlantı elemanları daha büyük ve fakat kurutucu madde hacmi daha küçük ve dolayısıyla dış boyutları daha küçüktür.
Sıvı hattı kurutucusundan beklenen sistemde dolaşan nem’i tutmak olup, emiş hattı kurutucularından beklenen ise daha çok asit ve pisliklerin tutulmasıdır.Bu nedenle filtre kartuşu asiti ve soğutucu akışkandaki pislikleri tutacak tarzda yapılır ki bu da filtreleme yüzeyini büyük ölçüde azaltır.Ayrıca filtre kurutucular yapısal olarak, değiştirilebilir ve kapalı tip kurutucular olmak üzere ikiye ayrılabilir.Değiştirilebilir filtre kurutucularda, kurutucu madde alınabilir ve kurutucu gövdesi yeni bir kurutucu madde ile tekrar doldurulabilir.Kapalı tip filtre kurutucularda ise içinde kurutucu madde bulunan kapalı tip kovan gövdelidir.Bunlar kirlendiği zaman sistemden sökülüp yedeği ile değiştirilir.Sistemden çıkarıldıktan sonra genellikle atılır.