Hizmetlerimiz

İklimlendirme ve Hava Koşullandırma Santrali

İklimlendirme ve Hava Koşullandırma Santrali

İklimlendirme akışkanı olarak kullanılan havanın koşullandırılması işlemiyle yükümlü olan tek bölgeli iklimlendirme veya hava koşullandırma santralleri herbirinin kendine özgü bir görevi bulunan ve iklimlendirilecek olan bina içinde santral mahalli olarak öngörülen yerde montajı yapılan belirli sayıda kasadan veya üniteden oluşur.

Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri
İklimlendirilen hacimlere püskürtülen hava debilerinin değiştirilmesi için ya hava damperlerinden ya da hava difüzörlerinden yararlanılır. Yerel püskürtme üniteleri deyimiyle de anılan bu organlar gerek zayıf gerekse güçlü debi değerlerinde yeterli düzeyde miktar ayarlaması yapabilen dağıtım aygıtlarıdır.

Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri

Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri

Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri
Prefabrike yapılı çok bölgeli havalandırma veya iklimlendirme santralleri bina içlerine yerleştirilebildiği gibi roof-top ya da çatı tipi tarzında gerçekleşerek binanın dış hacimlerine de monte edilebilir.

Tünel Havalandırması

Tünel Havalandırması

Tünel HavalandırmasıEski tarihlerde tünellerde havalandırma sistemleri havalandırma kanalları aracılığı ile yapılır ve her defasında çok kötü görüntüler ortaya çıkardı. Günümüz teknolojisinde tünel fanları icat edildi. Bu tünel fanları yüksek devir ve yüksek basınçla çalışır.İsmi jetfandır. Ortalama havayı attığı mesafe yaklaşık 100 metredir.

Vantilatörlü Cebri Konvektörlü İklimlendirme Sistemleri

Vantilatörlü Cebri Konvektörlü İklimlendirme Sistemleri

Vantilatörlü Cebri Konvektörlü İklimlendirme Sistemleri
Vantilatörlü cebri konvektörlü iklimlendirme sistemlerine ilişkin avantajlar ve sakıncalar;
Hem cebri hava ve hem de basınçlı su ile beslenen vantilatörlü cebri konvektörlü iklimlendirme sistemlerinin belli başlı avantajları şu şekildedir;
1) Bu tip iklimlendirme sistemlerinin yatırım maliyeti indüksiyonlu cebri konvektörlü iklimlendirme sistemlerinden daha düşüktür.

İklimlendirme Santrallerinde Nemlendirme ve Püskürtme Üniteleri

Nemlendirme Ünitesi: Roof top ya da çatı tipi iklimlendirme santrallerinde bir nemlendirme ünitesinin öngörülmesi de mümkündür. Ancak don tehlikesinin varlığı yüzünden nemlendirme işleminin buhar aracılığı ile gerçekleşmesi gerekir. Havanın nemlendirilmesi zorunlu ise genellikle benimsenen yöntem bu işlemin santral çıkışında, püskürtme kanalının mahal içine girdiği bölgede yapılmasıdır. Don tehlikesi bu yolla tümüyle ortadan kaldırılabilir.

İklimlendirme ve Su Soğutma Kuleleri

Su soğutma kuleleri, soğuk depo uygulamaları, endüstriyel ve konfor klima uygulamaları ve termik elektrik santralleri kondenser soğutma suyunun ve endüstride kullanılan proses suyunun kapalı devre soğutulması için kullanılan cihazlardır.

Hava Kanalı İmalatı

Havalandırma Kanalı imalatı bilindiği gibi 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Tüm hava kanalı işlerini firmamız profesyonel kadrosuyla yürütmektedir.

Menfezler

Havalandırma Sistemlerinde kullanılan menfezler açılır kapanır özelliğiyle istediğiniz zaman iç mekanlarınızı havalandırıp veya kapağını kapatarak havalandırma işleminizi sonlandırmanıza yarar…

Dükkan Ve Mağaza Havalandırması

Dükkanlar ve mağazalar havalandırma ve klima sistemine ihtiyacın en yüksek seviyede olduğu kullanım alanlarıdır. Isıtması ve soğutması ile birlikte içerinin havalandırma sistemide oldukça önemlidir. Bu alanlarda karşılaşılabilen en büyük sorun işletmenin kış aylarında ısıtılabilmesi ve yaz aylarında ise soğutabilmesidir.

Dikdörtgen Kanal Fanı

Dikdörtgen kesitli kanal fanları havalandırma yapılacak işletmelerde genellikle yer sorunu var ise uygulanır. Havalandırma kanallarının herhangi bir bölümüne de takılabilir fakat genellikle kanal başlangıçlarına takılmaktadır. Bu fanın özelliği direkt akuple olmasıdır. Pervane ile motor direkt birbirine bağlı olmasından dolayı küçük bir kasa içerisine sığmaktadır. Bu ufak kasa boyu nedeniyle heryerde rahatça kullanılabilmektedir.

Exproof Havalandırma Motorları

Exproof havalandırma motorları yangın tehlikesi bulunan kimyasal madde üretim tesislerinde, petrol rafinerelerinde, boya imalathanelerinde, tiner imalathanelerinde, nükleer santrallerde, plastik ham madde işleme, üretme tesislerinde ve petrol ürünleri işleme tesislerinde kullanılır. Exproof olmayan havalandırma motorlarının bu tür kullanım alanlarında tercih edilmesi ciddi manada yangın tehlikesine sebep olmaktadır.

Havalandırma Tesisatı Yapımı

Havalandırma tesisatı yapımı, bu branş ile ilgili eğitim ve tecrübesi olmayan kişi yada kurumların yapabilecekleri türde bir iş değildir. Önce bununla ilgili eğitim almak gerekiyor. En azından bu branşla ilgili hizmet veren firmalarda çıraklıktan itibaren yetişmek ve bu işin ne kadar önemli bir meslek olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Havalandırma tesisatı tamamen ince detaylardan oluşur.

Rüzgar Gülü

Elektrikli havalandırma fanlarının yerine kullanılan, elektrik gereksinimi olmayan ve rüzgar ile dönen bir çeşit pervane türüdür. Kanat yapısı rüzgarın geliş yönüne göre uyarlanmıştır. Rüzgar hangi taraftan gelir ise pervane rüzgarın gücü ile dönmeye başlar ve havalandırma ihtiyacını bir nebzxe olsun giderir. Genellikle kullanım alanları binaların hava boşlukları, asansör boşlukları ve merdiven boşluklarıdır.

Duman Testi

Havalandırma kanalları yapıldıktan sonra kamu kurumları ve kurumsal firmalar özellikle yüklenici mekanik taahhüt firmasına ait işleri test ve kontrol etmektedirler. Bu amaçla her bir tesisata çeşitli testler uygulanır ve sistemde kaçak olup olmadığı kontrol edilir.
Havalandırma tertibatı da bu testlere tabi olan bir şemadır.

Depo Havalandırması

Depo Havalandırması, Depo Havalandırma Sistemleri
Depolar genellikle havalandırma tertibatının en çok ihtiyaç duyulduğu alanların başında gelmektedir. Nedeni ise sürekli açık yada faal olan ve sürekli havalandırılan alanlardan oluşmamasından ibarettir. Genelde işletmeler depoları işe yaramayan atıl olan yerler olarak belirledikleri için genellikle havalandırmasının olup olmadığı onlar için o kadar da önemli değildir.

Havalandırma Bakımı

Havalandırmaların sürekli, düzenli ve belirli periyodlarla bakımlarının yetkili kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Büyük kuruluşlarda bu konu ile ilgili eğitim almış bireylerin, küçük kurumlarda ise bu konuda yetkili firmaların işletmelerin havalandırma kullanım alışkanlıklarına göre değişen sürelerde bakımlarının yapılması esastır.

Jetcap

Jetcap ürünü aslında modern bir şapka türüdür. Hava atış yönü tamamen açık olması nedeniyle direkt gökyüzüne atış şeklinde imal edilir. Silindirik ve iki adet rediksiyon parçasının birleşmesinden oluşur. Havayı aynı zamanda hızlandırmak içinde kullanılır. Bir diğer özelliği ise toz,kir ve yağlı ortamlarda direkt gökyüzüne havayı atarken yağmur ile dışarı atılan kirli havayı yıkamaktır.

Pasif Soğutucu Gaz Borulu Sistem

Bu sistem bakır boru demetlerinden oluşmaktadır.Her bir boru soğutucu akışkan ile doldurulmuş ve iki ucu kapatılmış durumdadır.Bakır boruların yarısı egzos kanalı içine gömülü diğer yarısı ise taze hava besleme kanalı içinde bulunmaktadır.

İklimlendirme Sıcak ve Soğuk Hava Kanalı Şebekeleri

Sıcak Hava Kanalı Şebekesi: Bu kanal şebekesinin görevi sıcak hava debisinin 13 m/s ile 30 m/s aralığında değişen hayli yüksek bir hızla karışım kofralarına kadar ulaştırılmasını sağlamaktır.Hava filtresinin hemen çıkışına vantilatör giriş tarafına yerleştirilmiş olmaması koşuluyla bu kanal şebekesinin başlangıcında nemlendirici bulunur.Nemlendiricinin çıkış tarafında sıcak suyla veya buharla beslenen bir ısıtma bataryası yer alır.

Isı Değiştiriciler

Isı Değiştiricileri; teknikte kullanılan farklı sıcaklıklara sahip iki akışkanın ısı alış verişlerini sağlayan cihazlardır. İki ortam arasında kütle geçişini engelleyen, fakat ısı taşınımına müsait olan katı metallerden yapılmış yüzeyler bulunmaktadır.

Havalandırma Kanalları Şebekesine Ait Hava Damperleri

İklim bölgelerine veya iklimlendirilecek olan hacimlere püskürtülen hava debileri motorlu hava damperleri aracılığı ile ayarlanır. Bu damperler denek olarak seçilen bir hacim içine yerleştirilen bir bölge ya da ortam termostatı tarafından denetim altında tutulur.

Anemostatlar

Anemostatlar klima olan yerden havanın düzgün bir halde tavandan dağılımını sağlar.Anemostatlar isteğe bağlı olarak kare yuvarlak ve dikdörtgen gibi üç şekilde üretilebilirler.
Kare Anemostatlar: Kare anemostatlarda kendi aralarında dört tipte üretilirler.Amacına ve nereye monte edildiğine göre iki ve üç yönlü imalatlarıda mevcuttur.Havayı belli bir açı tarafında düzenli ve istenildiği gibi uygun bir şekilde dağıtmak amacıyla kullanılır.

Kapalı Tip Su Soğutma Kuleleri

Bu tip su soğutma kuleleri, soğutulması düşünülen kondenser suyu yada proses suyunun su soğutma kulesi içerisindeki genellikle boru demeti şeklinde dizaynı edilmiş serpantinler içerisinde kapalı devre olarak dolaştırıldığı kulelerdir.
Su soğutma kulesi içindeki bu serpantinler çelik borulu veya alüminyum olarak yapılabilir.

Tek Kanallı Değişken Hava Debili Sistemler

Benzer şartlara sahip ve ofis tipi çoklu bağımsız alanlardan oluşan binalar için, teknik olarak en uygun çözümlerin başında tek kanallı değişken hava debili sistemler gelmektedir. Bu sistemde klima santrali ihtiyaç olunan en düşük sıcaklığı temin edecek şekilde tasarlanmaktadır.

CAV Kutusu Sabit Hava Debisi Damperi

CAV adı ise İngilizce’de “Sabit Hava Debisi” anlamına gelen “Constant Air Volume” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Pratikte VAV kutular sabit debide çalıştırıldığından CAV görevi yapmaktadır. Ancak kanal cihaz üreticileri sabit hava debisi sağlamak maksadıyla daha ucuz ve basit bir yapıya sahip CAV kutularını geliştirmişlerdir. CAV kutuları genellikle motorsuz olup, mekanik olarak çalışmamaktadır.

Hava Dağıtıcılar

Hava dağıtıcılar çok basit yapıdaki perfore sacdan başlayıp, çok daha karmaşık yapıdaki konik üfleyici nozullara kadar değişmektedir.Menfez çıkış hızları mahal havası dirençlerini yenmek amacıyla 0,7-0,8 m / s aralığından daha düşük olmamalıdır.Mahal havasının cereyan etkisi yapmaması için, uygun menzil parametreleri ile üfleme havası hızına uygun difüzörler seçilmelidir.

Taze Havayla ve Evaporatif Soğutma

Dış ortam havası fan yardımıyla, ıslak ve sürekli nemlendirilen ahşap talaşı özlü ped içinden geçirilmesi suretiyle, evaporatif olarak soğutulmaktadır.Soğutulan bu hava aynı fan yardımıyla soğutma yapılacak mahale gönderilmektedir.Bu suretle dış hava sıcaklığı 7-8 °C düşebilmektedir (30 °C ve %60 bağıl nem şartlarında). Buharlaşma gün boyunca çevremizde vuku bulmaktadır.

İklimlendirme Filtre Kurutucu

İklimlendirme Filtre Kurutucu

Soğutma sistemlerindeki arızaların %80’i doğrudan veya dolaylı yoldan sisteme dahil olan nem veya sudan kaynaklanmaktadır.Yani sistemde nemin olması sakıncalıdır.Sistemde dolaşan nem yada su sisteme çeşitli zararlar verir.Bunları açıklayacak olursak;
-* Genişleme aparatında (TXV ve kılcal vs.

Üfleyiciler

Üfleyiciler

Havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarında işin en önemli kısmı; hava kanalları tarafından mahale ulaştırılan işlenmiş havanın en uygun bir şekilde üflenmesidir. Havanın kontrolünün yapılabilmesi, uygun bir sistemin kurulabilmesine bağlıdır. Çünkü; işlenmiş havanın mahalle üflenmesi kadar, mahaldeki istenmeyen bayatlamış havanında aynı şekilde, çevrede kötü etkiler bırakmadan atılması gerekmektedir.

Ses ve Titreşimin Ölçülmesi

Ses ve Titreşimin Ölçülmesi

SES ÖLÇÜM CİHAZLARI
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki ses düzeyi ölçümlerinin büyük çoğunluğu, filtre takılmış, pille çalışan, elde taşınan ses seviye ölçerlerle yapılabilir.Ölçer istenilen bir yerdeki Lp değerini ölçmek ve göstermek için bir mikrofon, iç elektronik devreler ve okuma göstergesinden oluşur.

Elektronik Filtreler

Elektronik Filtreler

Elektronik filtreler elektronik toz çöktürtme prensibine dayanırlar. Çevrelerinin iyonize olmaları vesilesiyle etkin olmaktadırlar. Pozitif ve negatif yüklü filtre plakaları, zıt yüklü duman ve toz gibi zerrecikleri çekim kuvvetiyle tutmaktadır. Yüksek filtreleme verimlerine sahiptirler. İyonlaştırıcı tip ve yüklü ortam prensibiyle çalışanları vardır.