Havalandırmada Kullanılan Genel Terimler

Havalandırmada Kullanılan Genel Terimler

Havalandırmada Kullanılan Genel Terimler

Evase: Hava kanallarının başlangıç ve sonuç bölümlerinde oluşan hava hareketinin hızını düşürmek ve ortaya çıkan enerjiyi statik basınca çevirirken seviye ayarlı alanı genişleyen sonuç bölümündeki uygulama ünitesi.K anal sistemi içinde – dışında bulunan fanın düz hava akımı ve enerji hareketlerinden etkilenmemesini sağlamak için kullanılır.

Fan: Hava sistemleri içerisindeki havanın yoğunluğunu ve hareketlerini yönlendirmek için kullanılan mekanik ünite.

Gaz: Ortam sıcaklığı ve alan içerisindeki hava hareketlerine bağlı olarak kimyasal değişim gösteren madde.

Gaz Akımı Kapısı: Hava kanallar içerisinde hava akışını istenilen seviyelerde oluşmasını sağlamak için basınç kaybı sağlanması için kullanılan hareketli metal ünite.

Genel Havalandırma: Sağlıklı hava ortamının yaşam alanlarında sağlanması için kirli iç havanın temiz doğal hava ile alandaki nemin ve ısının kontrollü olmasını sağlayan sistemdir. Geri Dönen Hava:Sistem içerisindeki hava tekrar aktarılmak için ilk bölümden fana geri hareket sağlanır.