Havalandırma Terimleri

anemometre ACGIH: Amerika Endüstriyel Hijyenist Konferansı

Aerosol:Katı yada sıvı maddelerin gaz ortamında deformasyona uğraması.Yangın yada benzeri olaylar içerisindeki duman,doğal hava hareketleri sonucu ortaya çıkan sis ve endüstriyel alanda kullanılan spreyler gibi.
Anemometre: Havalandırma sistemlerindeki hava hızını ölçmek için kullanılan cihaz.

ANSI:Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü dünyadaki endüstriyel ve teknolojik konularda standartların temel alındığı kurum.

Aralık Hızı:Havalandırma sistemleri içerisindeki uygulanmış aralıklardaki havanın akış hızıdır.

Asgari Taşıma Hızı:Kanal içerisindeki oluşan tanecikleri parçacık torturlarla taşınma hızı.

ASHRAE:Amerikan Isıtma Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Derneği.

Basınç düşüşü yada diferansiyel basın:Havalandırma kanallarında oluşan hava basınç düşmesini tanımlamak için kullanılır.Bu olay sıkışmış havanın filtrelere ulaşmasını ve de kanal içerisinde hareket etmesini tanımlar.Enerji hava akış sistemindeki basınç düşüşü hesaplanarak belirlenir.

Basınç ve mutlak değer:Mükemmel vakumla ilişkili olarak toplam basınç hesaplanır.Ortam basınç ve göreli basınç eklenerek belirlenir.

Basınç ortam:Belirli bir bölgeye atmosfer ağırlılığının uyguladığı güçtür.Bu gücün ölçülmesi için tor ve paskal olarak adlandırılan ölçü birimi kullanılır.Normal bir alanda atmosferik basınç 101 kilo paskal ve 760 tor olarak belirlenir.

Basınç Ölçer:Göreli basınç olarak tanımlanan olayın basınç değerini ölçmek için kullanılan cihazdır.Atmosferik basınca bağlı hava basıncının değerini verir.Negatif basıncı atmosfere göre düşük veya pozitif basıncı atmosfere göre büyük olarak hesaplayabilir.
Basınç Statik (SP):Havanın durgun olduğu durumlarda gösterdiği sabit basınçtır.Havalandırma sistemleri açısından havanın hava kanalına çarpması ve de ileri hareket etmesi sonucu oluşan eğilimi anlatır.

Bölgesel Tahliye Havalandırması:Havayı kirleten mekanizmanın kirli havayı ürettiği alan içerisinden yada kirli havanın özgür kaldığı bölgeden kirlenmiş havayı dış bölgeye aktaran mekanik aksam.