Havalandırma Kanal Boyutlandırma Hesap Esasları

Havalandırma Kanal Boyutlandırma Hesap Esasları Sistemde kullanılan fan, motor, ısıtıcı, soğutucu gibi makine ve elemanların güçlerinin belirlenmesinde, hava kanallarının fiziki yapı ve temel özelliklerinin bilinmesi gerekir.Kanallardaki basınç kayıplarının oluşmasında, kanal cidarlarındaki sürtünme, ara bağlantı parçalarındaki pürüzler, yön değiştirmeler ve çap daralmaları etkili olmaktadır.

Kanallardaki basınç kayıplarının hesabı, kanal malzemesinin, kanaldaki hava hızının ve kanal boyunun bilinmesi durumunda, kanal ağının toplam basınç kaybının hesaplanması ile mümkün olur.

Kanal içindeki sürekli ve yerel yük kayıpları olmak üzere iki tür kayıp vardır.Akışkanın viskozitesine bağlı olarak gerek kanal cidarları ile gerekse akışkanın kendi molekülleri arasındaki sürtünmeler sebebiyle yük kayıpları oluşur.

Yerel yük kayıpları, çeşitli bağlantı elemanlarında akışın yön ve kesit değiştirmesi gibi sebeplerden ortaya çıkar.Bu bağlantı elemanları arasında giriş ve çıkış ağızları, kesit değiştiriciler, birleşme ve ayrılmalar ve dirsekler sayılabilir.

Ayrıca santral içine yerleştirilen kapaklar, susturucular, ısıtıcı ve soğutucular, hava filtreleri, nemlendiriciler, damla tutucular, nem tutucular ve ısı geri kazanım cihazları gibi elemanlarda önemli ölçüde basınç kaybına sebep olmaktadırlar.

Kanal Dizayn Yöntemleri

Otomatik olarak en ekonomik kanal sistemini veren hiçbir kanal dizayn yöntemi yoktur.Bunun yerine teklif edilmiş ve bugün kullanılmakta olan çeşitli dizayn yöntemleri bulunmaktadır.Farklı durumlarda bu yöntemlerden biri seçilerek hesap yapılır.

Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği, aslında maliyet kalemlerinin dikkatlice değerlendirilmesi ile kararlaştırılmalıdır.Bu kısımda farklı dizayn yöntemlerinin özellikleri ve hangi hallerde kullanılmasının tavsiye edildiği üzerinde durulacaktır.