Hava Dağıtıcılar

Hava Dağıtıcılar

Hava dağıtıcılar çok basit yapıdaki perfore sacdan başlayıp, çok daha karmaşık yapıdaki konik üfleyici nozullara kadar değişmektedir.Menfez çıkış hızları mahal havası dirençlerini yenmek amacıyla 0,7-0,8 m / s aralığından daha düşük olmamalıdır.Mahal havasının cereyan etkisi yapmaması için, uygun menzil parametreleri ile üfleme havası hızına uygun difüzörler seçilmelidir.Dağıtıcı grubu ekipmanların seçiminde, mahale gönderilecek hava miktarı, ekipmanın montaj yeri ve adeti, mahalin kullanım amacı ve boyutları göz önüne alınmaktadır.

Burada başvurulabilecek en güvenilir kaynaklar üretici firma katologları olacaktır.Ayrıca hava kanalı dağıtım ağının montaj pozisyonu da menfez seçimi ve yerleşimine etki etmektedir.Hava dağılımını sağlayan üfleme menfez ve difüzörlerini montaj yeri ve üfleme yönüne göre, beş ayrı başlık altında sınıflandırmak mümkündür.Burada hangi grup menfezin seçileceği mahal kullanım amacına ve kanal dağıtım ağının montaj yerine ve ayrıca bağlantı yapılabilme kolaylıklarına bağlı olacaktır.Kullanılan ekipmanın yerleşim yeri şayet periyodik bakım yapılması gerekiyorsa montaj ve demontaj dostu olmalıdır.

  • A. Tavanda veya tavana yakın duvara monteli ve yatay üflemeli
  • B. Döşemeye yakın duvara monteli, dikey ve yukarı doğru üflemeli oluşan, hava huzmesi yayılımsız
  • C. Döşemeye yakın monteli, dikey ve yukarı doğru üflemeli, hava huzmesi yayılımsız
  • D. Döşemeye yakın monteli ve yatay üflemeli
  • E. Tavana veya tavana yakın duvara monteli ve düşey üflemeli

Hava üfleme ve toplama için kullanılan hava dağıtıcı ekipmanları, menfez, difüzör ve pancur olarak gruplandırmak mümkündür.Ayrıca kullanılan menfez veya difüzör için debi ayarına yönelik damperler mevcuttur.Menfezin damperli olup olmaması proje yapılırken belirlenmesi gereken bir husustur.Havalandırma tesisatlarında önemli ekipmanlar arasındadır.