Elektronik Filtreler

Elektronik Filtreler
Elektronik filtreler elektronik toz çöktürtme prensibine dayanırlar. Çevrelerinin iyonize olmaları vesilesiyle etkin olmaktadırlar. Pozitif ve negatif yüklü filtre plakaları, zıt yüklü duman ve toz gibi zerrecikleri çekim kuvvetiyle tutmaktadır. Yüksek filtreleme verimlerine sahiptirler. İyonlaştırıcı tip ve yüklü ortam prensibiyle çalışanları vardır. Ancak yüklü ortam prensipli olanların kullanımı günümüzde azalmıştır ve eski tesislerde rastlanılmaktadır. İyonlaştırıcı tiplerde yüksek gerilimli iyonlaştırıcı teller yardımıyla pozitif iyonlar üretilir.

Bu pozitif iyonlar hava hüzmesi içindeki toz zerreciklerine çarparak ve yapışarak akarlar. Elektrik yüklü ve topraklanmış plakalardan oluşan bir toz toplama sistemi bulunmaktadır. Tozları yapışarak tutan bu pozitif iyonlar, üzerlerindeki elektrik alanının uyguladığı kuvvet tarafından toplayıcı plakalara itilirle ve hava hüzmesinden bu suretle ayrıştırılmış olurlar. Burada gerekli olan yüksek voltaj ana besleme gerilimi veren şebekeden 220 volt olarak alınıp,küçük trafolar yardımıyla 12 000 V değerine yükseltilmektedirler.

Elektrostatik filtreler kısmen pahalı malzemelerdir, oldukça etkin işlev yaparlar tutabildikleri zerrecik çapları 0,001 µm seviyelerine inebilmektedir. Dolayısıyla kısa sürede tıkanmaması, için uygun ön kaba filtrelerden sonra kullanımı tercih edilmelidir.