Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Değişken Hava Debili İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

İklimlendirilen hacimlere püskürtülen hava debilerinin değiştirilmesi için ya hava damperlerinden ya da hava difüzörlerinden yararlanılır. Yerel püskürtme üniteleri deyimiyle de anılan bu organlar gerek zayıf gerekse güçlü debi değerlerinde yeterli düzeyde miktar ayarlaması yapabilen dağıtım aygıtlarıdır.

İklimlendirme tesisatında kullanılacak olan vantilatörler kanal şebekesinde oluşan debi değişimlerinin büyüklük mertebesine göre seçilir. Kanal şebekesine püskürtülen hava debisinin büyük oranlarda değişmemesi halinde debisi hemen hemen sabit olan püskürtme vantilatörlerinden yararlanılır. Hava debisinin büyük oranlarda değişmesi halinde ise değişken debili vantilatörlerin kullanılması yoluna başvurulur.

İklimlendirilen mahaller içine belli aralıklarla belli debide ve belli sıcaklıkta hava püskürtülmesi yoluyla da değişken debili bir püskürtme etkisinin sağlanabilmesi olanaklıdır. Sabit debi ve sabit sıcaklık koşullarında gerçekleşen bu ardışık püskürtme işlemlerinin süresi iklimlendirilen hacimlerin entalpi yüklerine bağlıdır. Bir mahal termostatı tarafından denetlenen özel bir hava damperi ana iklimlendirme akışkanının kah mahal difüzörlerine doğru püskürtülmesine kah emme kanalları aracılığı ile emilmesine imkan verir. Böylece tesisatın püskürtme ve emme kanallarında sabit debili bir hava dolaşımı gerçekleşir ve bu durumun sonucu olarak iklimlendirme tesisatında sabit debili vantilatörlerin kullanılabilmesi olanağı elde edilir.

Tek kanallı ve değişken hava debili iklimlendirme sistemleri tek başına kullanılabileceği gibi diğer sistemlerle ortaklaşa da kullanılabilir. Örneğin entalpi yükleri fazlaca değişime uğrayan hacimler değişken hava debili bir tesisat aracılığı ile iklimlendirilirken diğer hacimler için sabit hava debili ayrı bir iklimlendirme tesisatının kurulması söz konusu olabilir. Değişken hava debili iklimlendirme tesislerinde elektrikli, sıcak sulu veya buharlı yerel ısıtıcıların kullanılması da olanaklıdır.