Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri

Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri

Çok Bölgeli Havalandırma Santralleri

Prefabrike yapılı çok bölgeli havalandırma veya iklimlendirme santralleri bina içlerine yerleştirilebildiği gibi roof-top ya da çatı tipi tarzında gerçekleşerek binanın dış hacimlerine de monte edilebilir. Aynı bir santral aracılığı ile iklimlendirilen bölge sayısı genellikle 6’dan başlamakta, üst sınır olarak 12 sayısının önerilmesine karşın yapımcıdan yapımcıya değişiklik göstererek 20’yi aşkın sayılara kadar uzanmaktadır.

Soğutma gücü değerleri 35kW ile 460 kW aralığı içinde değişmekte, ısıtma gücü değerleri ise 1200 kW sınırına kadar erişebilmektedir.Püskürtülen hava debisinin maksimal değeri 100000 m³/saat düzeyine yakındır.

Çok Bölgeli İklimlendirme Santrallerine İlişkin Uygulama Alanları

Yapı içinde belirlenen iklim bölgelerinden her birine ait sıcaklık ve nemlilik özellikleri hem diğer iklim bölgelerine tabi olmayacak hem de duyarlı bir şekilde ayarlanacaksa çok bölgeli iklimlendirme santrallerinden yararlanılması zorunluluğu vardır.

Bölgelere ait ısıtma, soğutma ve nem yükü değerlerinin bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesi halinde bile aynı zorunluluk söz konusudur.Örneğin bir yapıda dış etkenlere maruz olan çevresel ya da dış hacimler bulunduğu gibi sadece iç kaynaklar aracılığı ile beslenen ve dışa kapalı olmaları nedeniyle kör hacimler diye de adlandırılan iç ya da merkezi konumlu mahaller de bulunabilir. Çok bölgeli iklimlendirme ve havalandırma santrallerine ilişkin uygulanma alanlarının sayısı pek çoktur.

Bunlardan başlıcaları şunlardır;

1) İş Merkezleri ve Yönetim Yapıları:

a. Bürolar, yazıhaneler, toplantı salonları
b. Bilgisayarlı bilgi işlem salonları, arşiv salonları
c. Kafeteryalar ve lokantalar
d. Sergi salonları vb… hacimler

2) Büyük Depolar ve Mağazalar:

a. Büyük mağazalara ait satış reyonları
b. İçinde çeşitli malzemelerin stoklandığı depolar

3) Büyük Oteller:

a. Otel odaları
b. Resepsiyon salonları, lobiler vb… hacimler
c. Otel lokantaları

4.Seyir Salonları:

Aynı bir yapının içinde bulunan ve günün farklı saatlerinde farklı amaçlarla kullanılan birden fazla sayıda sinema, tiyatro vb.. salonlar.