Boru Çapları Nasıl Belirlenir

Boru Çapları Nasıl Belirlenir

Boru Çapları Nasıl Hesaplanır?

Havalandırma sistemleri boru çapları havalandırılacak ortamın solunulan havasının kapasitesinin belirlenmesi ile hesaplanır ve uygun bir ölçü belirlenir. Bu ölçülerndirme sistemi minimum ve maksimum değerler baz alınarak uygulanır. Minumum değerlerde havalandırmanın küçük ebatları belirlenir. Maksimum değerlerde ise havalandırmanın büyük ebatları belirlenir.

Büyük ve küçük ebatlardakı boruların içerisinden geçen hava miktarları ortamdaki hava değişim katsayıları ile birlikte hesaplanır. Yanlış bir ölçülendirme yapılmış ise bunun en büyük nedeni ortamdaki hava değişim katsayısının yanlış hesaplanmasından dolayıdır.

Bu tür durumlarda genel manada işin uzmanı ve ehil firmalardan destek alınması en önemli etkendir.